อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5 คืน

ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น–สะพานไม้ชา-อนุสาวรีย์สิงโต-เกาะเวนิส-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง             
กรุงเทพฯ – มิลาน

วันที่สอง       
มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 
วันที่สาม       
แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส –  ลูเซิร์น – สะพานไม้ชา

วันที่สี่                   
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต –  อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ – เวนิส

วันที่ห้า                 
อินส์บรุค – เกาะเวนิส

วันที่หก                
ปิซ่า – หอเอน  –  กรุงโรม

วันที่เจ็ด         
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน  – กรุงเทพฯ

วันที่แปด              
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

พิเรียดการเดินทาง

วันเดินทางอัตราค่าบริการ
3 – 10 มี.ค. 2562
16 – 23 มี.ค. 2562  
21 – 28 มี.ค. 2562
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562
55,555
55,555
55,555
55,555


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

มหาวิหารแห่งมิลาน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-หอนาฬิกาเบิร์น-ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-สะพานไม้คาเปล

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-THE MALL OUTLET-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซียม-วิหารแพนเธออน

 
THB 49,999 ฿ 49,999
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า