HK001-005

วัดโป่วหลิน บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า A SYMPHONY OF LIGHTS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม พระสังฆจาย ข้ามสะพานต่ออายุ พลังจากศาลาแปดทิศ

หมวดหมู่ : ทัวร์ฮ่องกง

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ A SYMPHONY OF LIGHTS

 
THB 13,999 ฿ 13,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน เซินเจิ้น หลอหวู่ เมืองจูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ถนนคู่รัก The Lover’s Road ยาบัวหิมะ วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

 
THB 13,999 ฿ 13,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง VICTORIA PEAK รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ข้ามสะพานต่ออายุ เจ้าแม่ทับทิม พลังจากศาลาแปดทิศ วัดแชกงหมิว

 
THB 14,999 ฿ 14,999
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเกาะฮ่องกง พลังจากศาลาแปดทิศ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

 
THB 15,999 ฿ 15,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า