HK001-005

วัดโป่วหลิน บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า A SYMPHONY OF LIGHTS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม พระสังฆจาย ข้ามสะพานต่ออายุ พลังจากศาลาแปดทิศ

หมวดหมู่ : ทัวร์ฮ่องกง

Share

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วัดแชกง - นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - Citygate Outlets Mall -

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

จิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน - เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สมอลเวิลด์ - ขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy Parade

 
THB 16,900 ฿ 16,900
New

Mongkok Ladies Market - สะพานเชื่องฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกง

 
THB 15,900 ฿ 15,900
New

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สมอลเวิลด์ - วัดแชกง - เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 
THB 13,999 ฿ 13,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า