RS001-002

เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเครมลิน ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์

หมวดหมู่ : ทัวร์รัสเซีย

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ ไอแซค พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์

 
THB 56,999 ฿ 56,999
New

เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ ถนนอารบัต เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ป้อมปีเตอร์และปอล

 
THB 48,999 ฿ 48,999
New

พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ การแสดงละครสัตว์ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

 
THB 59,999 ฿ 59,999
New

เมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล

 
THB 31,999 ฿ 31,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า