HK001-011

เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน

หมวดหมู่ : ทัวร์ฮ่องกง

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Mongkok Ladies Market - สะพานเชื่องฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกง

 
THB 15,900 ฿ 15,900
New

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สมอลเวิลด์ - วัดแชกง - เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 
THB 13,999 ฿ 13,999
New

วัดแชกง - นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน - โรงงานหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - City Gate Outlet

 
THB 15,900 ฿ 15,900
New

วัดแชกง - นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - Citygate Outlets Mall -

 
THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า