JP001-114

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ลานสกี ฟูจิเท็น หอคอยโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ห้างจัสโก้อิออน พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ทานุกิโคจิ

 
THB 27,999 ฿ 27,999
New

หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว หุบเขานรก ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เนินฮาจิมันซากะ ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ลานกิจกรรมหิมะ

 
THB 29,999 ฿ 29,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า