New

JP079-001

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต>วัดคิโยมิสึ>ฟูชิมิ อินาริ> วัดคินคาคุจิ>นาโกย่า>ปราสาทโอซาก้า>ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก>ช้อปปิ้งชินไซบาชิ>ริงกุเอ้าท์เล็ท

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น: SAKURA OSAKA TAKAYAMA 5D 3N
รหัสสินค้า : JP079-001
โดยสายการบิน : AIR ASIA X
ออกเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2560วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้
วันที่ 3 นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ
วันที่ 5 สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง


สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมจากลิงค์ด้านล่างนี้

  รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก!!

  แบบฟอร์มจองทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า>ชิราคาวาโกะ>ถนนซันมาซูจิ>จอนผู้ว่า>เมืองทาคายาม่า>ร่วมเทศกาลชมดอกซากุระนาโกย่า>ชั้อปปิ้งย่าน OSU>ปราสาทนาโกย่า

THB 65,900 ฿ 65,900
New

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า>เทมโปซาน>ปราสาทโอซาก้า>อาราชิยาม่า>ป่าไผ่>สะพานโทเก็ตสึเคียว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ>ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ>เจแปน แอลป์

THB 64,900 ฿ 64,900
New

ทัวร์ญี่ปุ่น ทตโทริ>เนินทรายทตโทริ>พิพิธภัณฑ์โคนัน>เมืองมิซาซ่า>ปราสาทโอซาก้า>มิเอะ > นาบานะ โนะ>ซาโตะ>นาโกย่า>ทะเลสาบฮามานะ>เก็บสตอเบอรรี่>ล่องเรือโจรสลัด>ช้อปปิ้งโกเทมบะ

THB 71,900 ฿ 71,900
New

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ>หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ>ซันมาชิซูจิ>วัดคิโยมิสึ>ฟูชิมิอินาริ>วัดอาซากุสะ >ชินไซบาชิ>มัตสึโมโต้>เจแปน แอลป์>ทาคายาม่า

THB 45,900 ฿ 45,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า