New

MM003-120

ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น

หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า

รายละเอียดสินค้า

ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิ๊ก!!!

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง มัณฑะเลย์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลพม่า วัดมหากันดายง

THB 12,900 ฿ 12,900
New

วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์

THB 11,900 ฿ 11,900
New

พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี พระสุพรรณกัลยา วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน

THB 13,900 ฿ 13,900
New

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย

THB 11,900 ฿ 11,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า