นโยบายด้านความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.premiumworldtour.com ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ เราจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจอง เช่น ชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจองทัวร์ หรือบริการอื่นๆของเรา หรือติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ข้อมูลของลูกค้าจะถือเป็นความลับของบริษัท ไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม แม้จะได้รับการอนุญาติจากลูกค้าก็ตาม


ลูกค้าสามารถเชื่อเถือ www.premiumworldtour.com ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเกี่ยวกับการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ในขณะที่การจองกำลังดำเนินการอยู่ ผู้ใช้โดยทั่วไปหรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะใช้ร่วมกัน ควรจะทำการล็อกเอาท์ทุกครั้ง หลังเข้าเว็บไซต์ของเรา


เว็บไซต์ของเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ความมั่นคงปลอดภัย ( Security ) ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการของเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย บริหารจัดการเว็บไซต์ อย่างเป็นระบบ 

มีขั้นตอนดังนี้

 1. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้คำนึงถึง มาตรฐานการดำเนินงาน ของฝ่าย Information Technology ( IT SUPPORT ) ซึ่งใช้อุปกรณ์ด้าน IT
  ที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
 2. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้กำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนระบบงานของเว็บไซต์ ให้กับพนักงานของเราแต่ละท่านอย่างชัดเจน
 3. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้ใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับสากล ในการป้องกัน ตรวจจับ และกำจัด Virus , Spy Ware , Adware , Malware คือ โปรแกรม “BAIDU AntiVirus” และ BAIDU PC FASTER และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT SUPPORT เป็นผู้ดูแลระบบ
 4. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้ทำการแสกนไวรัส เพื่อตรวจจับ และกำจัด Virus , Spy Ware , Adware , Malware ในระบบคอมพิวเตอร์ และ
  อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ IT SUPPORT เป็นผู้ดูแลระบบ
 5. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้ทำการสำรองข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่สำคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT SUPPORT เป็นผู้ดูแลระบบ
 6. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ เปิดใช้ระบบ Firewall ของ Microsoft และ BAIDU AntiVirus เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
 7. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
 8. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้วางนโยบายด้านความปลอดภัยในธุรกรรม การสั่งซื้อ สินค้าและบริการ โดยให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน โดยการโอนเงินสดผ่านธนาคารเท่านั้น
 9. ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ผ่านช่องทาง ดังนี้
  - Call Center 02-560-1862 ของเราตั้งแต่ 09.30 - 19.00 น.
  - E-mail : info.premiumworldtour@gmail.com