ทัวร์เกาหลี

New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

THB 17,900 ฿ 17,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

THB 23,900 ฿ 23,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

THB 21,900 ฿ 21,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

THB 18,900 ฿ 18,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ภูเขานัมซาน - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

THB 18,900 ฿ 18,900
New

นั่งรถชมเมืองแดกู - SKI Resort- Skywalk- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานแขวนควังอัน

THB 18,900 ฿ 18,900
New

สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - เกาะนามิ - พระราชวังชังดก

THB 17,900 ฿ 17,900
New

มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์

THB 17,900 ฿ 17,900
New

พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

THB 19,999 ฿ 19,999
New

EVERLAND - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - -ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง สวนสนุก EVERLAND

THB 19,999 ฿ 19,999
New

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท -โซลทาวเวอร์

THB 23,999 ฿ 23,999
New

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

THB 23,999 ฿ 23,999
New

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ TRICK EYES+ICE MUSEUM

THB 16,999 ฿ 16,999
New

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวมใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก LOTTE WORLD - โซลทาวเวอร์ -TRICK EYE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

เกาะนามิ - ซูวอน - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Soyanggang Sky Walk - พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

THB 15,888 ฿ 15,888
New

เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ วัดโชเกซา – พระราชวังชางด็อกกุง

THB 16,999 ฿ 16,999
New

เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ็อกชูกุง - ฮองอิก โซลทาวเวอร์ - เมียงดง

THB 16,900 ฿ 16,900
New

เขาด็อกยูซาน – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดเมียงดง - ถนนฮงแด สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี - โซลทาวเวอร์

THB 22,888 ฿ 22,888