ทัวร์เกาหลี

New

หอดูดาวชมซงแด สุสานกษัตริย์แนมุล พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี หอดูดาวชมซงแด พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี

THB 15,300 ฿ 15,300
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

THB 12,999 ฿ 12,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

THB 12,999 ฿ 12,999
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

THB 12,999 ฿ 12,999
New

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังเคียงบ็อค ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี TRICK EYES MUSEUM

THB 15,987 ฿ 15,987
New

โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง FLYING SUWON สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล SEOUL SKY TOWER

THB 14,999 ฿ 14,999
New

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนดอกไม้สี่ฤดู โซลทาวเวอร์ พระที่นั่งคึนจองวอง ดิวตี้ฟรี ย่านอัพกูจอง โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

THB 13,999 ฿ 13,999
New

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง เมียงดงสตรีทฟู้ด

THB 19,999 ฿ 19,999
New

ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ เทศกาล TAEAN TULIP FESTIVAL พระราชวังเคียงบกกุง ย่านเมียงดง

THB 20,999 ฿ 20,999
New

สะพานแขวนมาจังโฮซู ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ย่านยอนนัมดง เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด

THB 13,999 ฿ 13,999
New

ANYANG ART PARK โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ย่านเมียงดง หมู่บ้านบุคชอนฮันอก

THB 19,999 ฿ 19,999
New

พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

THB 19,999 ฿ 19,999
New

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท -โซลทาวเวอร์

THB 23,999 ฿ 23,999
New

เกาะนามิ - ซูวอน - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Soyanggang Sky Walk - พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

THB 15,888 ฿ 15,888