สินค้าทั้งหมด

New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 15,999 ฿ 15,999
New

อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 13,777 ฿ 13,777
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 14,777 ฿ 14,777
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101

THB 12,777 ฿ 12,777
New

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานทาโรโกะ

THB 13,999 ฿ 13,999
New

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานทาโรโกะ

THB 16,888 ฿ 16,888
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

THB 17,900 ฿ 17,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

THB 23,900 ฿ 23,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

THB 21,900 ฿ 21,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

THB 18,900 ฿ 18,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ภูเขานัมซาน - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

THB 18,900 ฿ 18,900
New

นั่งรถชมเมืองแดกู - SKI Resort- Skywalk- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานแขวนควังอัน

THB 18,900 ฿ 18,900
New

สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - เกาะนามิ - พระราชวังชังดก

THB 17,900 ฿ 17,900
New

มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์

THB 17,900 ฿ 17,900
New

พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

THB 19,999 ฿ 19,999
New

EVERLAND - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - -ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง สวนสนุก EVERLAND

THB 19,999 ฿ 19,999
New

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท -โซลทาวเวอร์

THB 23,999 ฿ 23,999
New

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

THB 23,999 ฿ 23,999
New

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ TRICK EYES+ICE MUSEUM

THB 16,999 ฿ 16,999
New

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวมใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก LOTTE WORLD - โซลทาวเวอร์ -TRICK EYE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง

THB 12,888 ฿ 12,888
New

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน โอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้

THB 49,900 ฿ 49,900
New

น้ำตกไรน์ ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ - แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - เซอร์แมท

THB 49,900 ฿ 49,900
New

พาร์เทนไคร์เช่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทิเซ่ - พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค - โบถส์ St.Peter’s Church - จตุรัสมาเรียน

THB 58,900 ฿ 58,900
New

แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

THB 46,900 ฿ 46,900
New

สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – ปราสาทบาติสลาว่าโฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ป้อมชาวประมง

THB 49,900 ฿ 49,900
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
New

เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

THB 12,888 ฿ 12,888
New

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

THB 22,888 ฿ 22,888
New

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

THB 24,888 ฿ 24,888
New

ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่งสุดยอดโชว์ชื่อดัง พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน

THB 13,988 ฿ 13,988
New

สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง

THB 13,988 ฿ 13,988
New

มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน

THB 16,888 ฿ 16,888
New

เกาะนามิ - ซูวอน - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Soyanggang Sky Walk - พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

THB 15,888 ฿ 15,888