MM052-026

คุณสมบัติสินค้า:

เมืองพะโค เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระราชวังบุเรงนอง แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า

Share

สินค้าเกี่ยวข้อง