MM001-016

วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า

Share

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เจดีย์ไจ๊เข้า พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ไจ๊กะส่าน

 
THB 6,900 ฿ 6,900
New

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง บัลลังก์ผึ้ง แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 
THB 8,999 ฿ 8,999
New

เมืองพะโค เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระราชวังบุเรงนอง แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 
THB 9,999 ฿ 9,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า