ทัวร์ญี่ปุ่น

New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
New

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

THB 22,888 ฿ 22,888
New

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

THB 24,888 ฿ 24,888
New

โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

THB 39,999 ฿ 39,999
New

ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ - มิตซุยเอาท์เล็ท

THB 26,999 ฿ 26,999
New

วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ย่านฮาราจูกุ - สวนสาธารณะอุเอโนะ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

วัดโอสึคันนง - ปราสาทอินุยามะ – ซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ - หมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ - ดอกซากุระ บริเวณแม่น้ำชินซาไก - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ย่านชินไซบาชิ

THB 29,999 ฿ 29,999
New

วัดคิโยมิสึ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หมู่บ้าน Nabana No Sato Illumination - สวนกวาง นารา - ภูเขาโยชิโนะ - ริงกุ เอาท์เล็ต

THB 29,999 ฿ 29,999
New

ซัปโปโร – โอตารุ - โชวะชินซังปาร์ค - คิโรโระ สกีรีสอร์ท - ขับสโนว์โมบิล

THB 27,888 ฿ 27,888
New

นาโกย่า - ชิราคาวา - ขุนเขา เกียวโต - โอซาก้า

THB 27,900 ฿ 27,900
New

อาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - เมืองโอตารุ - มอนเบ็ทสึ

THB 38,888 ฿ 38,888
New

ชมดอกซากุระตามฤดูกาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – วัดอาซากุซะ - Ushiku Daibutsu – พักฟูจิ

THB 22,987 ฿ 22,987
New

Snow Land – เพนกวินเดินพาเหรด – สโนโมบิล – คลองโอตารุ

THB 23,987 ฿ 23,987
New

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ย่านโอไดบะ – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดอาซากุสะ

THB 26,987 ฿ 26,987
New

เรือตัดน้ำแข็ง – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เพนกวินเดินพาเหรด

THB 29,987 ฿ 29,987
New

วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ณ ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านเยอรมัน - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

THB 22,900 ฿ 22,900
New

วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ณ ลานสกี ฟูจิเท็น - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ

THB 25,900 ฿ 25,900
New

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส - หมู่บ้าน Nabana no Sato Illumination - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทโอซาก้า - ย่าน ชินไซบาชิ

THB 25,900 ฿ 25,900
New

Kamakura Snow Festival – หมู่บ้านโออูจิจูคุ - หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - MAXELL AQUA PARK TOKYO MEGA ILLUMINATION - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ

THB 37,900 ฿ 37,900
New

หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ฟูจิเท็น - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ โกเท็มบะ เอ้าเลท - โอไดบะ อิออน - ชินจูกุ - ยอดเขาเท็นโจ

THB 23,888 ฿ 23,888
New

มอนเบทสึ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - เมืองโอตารุ - ทานุกิโคจิ

THB 38,888 ฿ 38,888