ทัวร์ญี่ปุ่น

New

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ สะพานโทเกทสึเคียว เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า เมืองทาคายาม่า สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ

THB 21,999 ฿ 21,999
New

โทมิตะ ฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี KITAKARO พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมอาย ตลาดซัปโปโรโจไก

THB 25,999 ฿ 25,999
New

เมืองนาริตะ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ทุ่งพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจูกุ

THB 19,999 ฿ 19,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

THB 39,999 ฿ 39,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

THB 39,999 ฿ 39,999
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

THB 26,999 ฿ 26,999
New

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-สวนอาชิคางะ-ปราสาทสึรุกะ-GEIBIKEI-รถไฟชินคันเซน-โทโน เฮทสึริ-ภูเขาฮาจิมันไต

THB 66,900 ฿ 66,900
New

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ-สวนอาชิคางะ-GEIBIKEI-อ่าวมัตสึชิมะ-โทโน เฮทสึริ-เมืองคาวาโกเอะ-TSUKIJI MARKET

THB 57,900 ฿ 57,900
New

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ-ปราสาทสึรุก-GEIBIKEI-อ่าวมัตสึชิมะ-โทโน เฮทสึริ-เมืองคาวาโกเอะ

THB 55,900 ฿ 55,900
New

SAKURA TULIP FESTIVAL-สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ-เจแปนแอลป์-พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA-ชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

THB 52,900 ฿ 52,900
New

สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-นั่งรถไฟท้องถิ่น-ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านโอโดริ

THB 43,900 ฿ 43,900
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
New

โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

THB 39,999 ฿ 39,999
New

ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ - มิตซุยเอาท์เล็ท

THB 26,999 ฿ 26,999
New

วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ย่านฮาราจูกุ - สวนสาธารณะอุเอโนะ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

วัดคิโยมิสึ – สวนซากปราสาททาคาโตะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หมู่บ้าน Nabana No Sato Illumination - สวนกวาง นารา - ภูเขาโยชิโนะ - ริงกุ เอาท์เล็ต

THB 29,999 ฿ 29,999
New

ชมดอกซากุระตามฤดูกาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – วัดอาซากุซะ - Ushiku Daibutsu – พักฟูจิ

THB 22,987 ฿ 22,987
New

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ย่านโอไดบะ – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดอาซากุสะ

THB 26,987 ฿ 26,987