ทัวร์ฮ่องกง

New

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ วัดแชกงหมิว ถนนนาธาน สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” วัดผู่โถว

THB 9,888 ฿ 9,888
New

วัดพระใหญ่โปหลิน เมืองเซินเจิ้น หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ วัดกวนอู ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เมืองจูไห่ ถนนคู่รัก วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน

THB 12,900 ฿ 12,900
New

อะเวนิว ออฟ สตาร์ส วัดโป่วหลิน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย พลังจากศาลาแปดทิศ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

THB 15,999 ฿ 15,999
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ผ่านสะพานชิงหม่า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว

THB 17,900 ฿ 17,900
New

เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน

THB 14,999 ฿ 14,999
New

ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Avenue of Star ชมแสงสี A Symphony of Lights

THB 14,999 ฿ 14,999
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเกาะฮ่องกง พลังจากศาลาแปดทิศ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

THB 15,999 ฿ 15,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน เซินเจิ้น หลอหวู่ เมืองจูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ถนนคู่รัก The Lover’s Road ยาบัวหิมะ วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

THB 13,999 ฿ 13,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง VICTORIA PEAK รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ข้ามสะพานต่ออายุ เจ้าแม่ทับทิม พลังจากศาลาแปดทิศ วัดแชกงหมิว

THB 14,999 ฿ 14,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ A SYMPHONY OF LIGHTS

THB 13,999 ฿ 13,999
New

วัดโป่วหลิน บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า A SYMPHONY OF LIGHTS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม พระสังฆจาย ข้ามสะพานต่ออายุ พลังจากศาลาแปดทิศ

THB 17,999 ฿ 17,999
New

วัดโป่วหลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง CITYGATE OUTLET MALL สะพานชิงหม่า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เขา VICTORIA PEAK รีพัลส์เบย์ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย พระสังฆจาย วัดแชกงหมิว

THB 17,999 ฿ 17,999
New

วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพัลส์เบย์ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ข้ามสะพานต่ออายุ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก

THB 17,999 ฿ 17,999
New

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล THE PARISIAN MACAO THE VENETIAN MACAU VICTORIA PEAK รีพัลส์เบย์ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ข้ามสะพานต่ออายุ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ OCEAN TERMINAL กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา

THB 14,999 ฿ 14,999
New

มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล THE PARISIAN MACAO THE VENETIAN MACAU ถนนคู่รัก ยาบัวหิมะ สวนหยวนหมิงหยวน วัดผู่โถว วัดหวังต้าเซียน

THB 11,999 ฿ 11,999
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA - หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน

THB 13,999 ฿ 13,999