ทัวร์จีน

New

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน ถนนนานกิง Shanghai Disneyland

THB 12,889 ฿ 12,889
New

เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น แชงกรี-ล่า โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน

THB 19,999 ฿ 19,999