เจาะลึกสนามบินที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด

Last updated: 16 มี.ค. 2563  |  5238 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจาะลึกสนามบินที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด

เจาะลึกสนามบินในประเทศ ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุดในประเทศ

          กิจการการบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 นักบินชาวเบลเยี่ยมชื่อ ฟัน เดน บอร์น  ได้นำเครื่องบินออร์วิลล์ ไรท์ มาบินที่สนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาทางด้านการบินส่งนายทหารไปเรียนทางด้านสายการบินในระยะแรกอยู่ที่ความรับผิดชอบของกรมจเรการช่างโดยใช้สถานราชกรีฑาสโมสรเป็นส่วนหนึ่งสนามบินเรียกว่า สนามบินสระปทุม ต่อมาสถานที่คับแคบจึงมาใช้ดอนเมืองแทนเริ่มดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2457เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457ได้มีการตั้งกรม การบินทหารบกมาดูแลความมั่นคงการบินไทยก็เริ่มต้นจากนั้นเป็นต้นมาและได้เปลี่ยนจากกรมมาเป็นกองเป็นท่าอากาศยานดอนเมืองและเปลี่ยนเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็นต้นมา และจะขอกล่าวถึงท่าอากาศยานในประเทศ ของประเทศไทยถือว่าเป็นท่าอากาศยานหลักที่ให้ทุกท่านรับทราบเพื่อใช้เดินทางในโอกาสต่อไป ..


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

          ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ (LATA:BKK:VTBS) เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34และทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขต ตำบลหนองปรือ และตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพานิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549รัฐบาลให้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย แทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย ให้บริการจนได้รับการจัดอันดับ 1ใน10ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับสองของโลก (132.2 ม.)  อาคารผู้โดยสารมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี)  และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี  ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัย เชื่อมต่อท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด  สายการบินหลายแห่ง ได้แก่สายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์และบางกอกแอร์เวย์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์การบิน


ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

          ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) รู้จักกันทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง 24 กิโลเมตร ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังจุดต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย  ซึ่งสามารถใข้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆได้อย่างดี เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ 2457 และปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 วันเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบินและสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติที่สองอีกครั้ง เนื่องด้วยนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลง

อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น  โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานดังนี้  ชั้น 1 เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วย จุดจอดรถบัสส่งผู้โดยสารขาเข้าจากหลุมจอดระยะไกล

ชั้น 2 เป็นโถงทางเดินผู้โดยสารขาเข้า เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 3 เป็นส่วนผู้โดยสารขาออก

ชั้น 4 เป็นร้านอาหาร และที่ทำการสายการบินชั้นใต้ดิน เป็นลานจอดรถ  ได้ประมาณ 535 คัน

อาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่การใช้งาน เป็น 2 ส่วน คือพื้นที่นอกเขตห้าม สำหรับผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป พื้นที่ในเขตห้าม เฉพาะผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่  ชั้น 1 เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า มีจุดนัดพบ ชั้น 2 ที่ทำการสายการบิน และพื้นที่สำนักงาน  ชั้น 3 ส่วนผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เป็นร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านค้า


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX)

          ท่าอากาศยานเชียงใหม่  หรือสนามบินเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 4 กิโลเมตร ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง ที่ดำเนินการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนืออีกด้วย โดยมีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นเป็นลำดับสี่ รองมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีอาคาร 2 หลัง เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและหลังใหม่เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 8 ล้านคนต่อปี และมีสถิติปริมาณอากาศยานพาณิชย์ขึ้นลงล่าสุด พ.ศ. 2555 จำนวนมากกว่า 37,000 เที่ยวบิน

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)

          ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือสนามบินเชียงราย (LATA:CEI) ตั้งอยู่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485 และกองทัพอากาศได้ขอออกเป็นหนังสือสำคัญแสดงเขตที่ดินของรัฐ (น.ส.ล.) เมื่อปี พ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ประมาณ 582-1-41 ไร่ปัจจุบันกองทัพอากาศ ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบในการดูแลสนามบินและที่ดินให้กับกองบิน 41 กองพลที่3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

          ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกัด กรมการบินพาณิชย์ (บพ.) กระทรวงคมนาคม ต่อมาได้โอนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาขึ้นอยู่กับการบริหารของ “ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย “ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)”เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน   ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อท่าอากาศยานเชียงรายเป็น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนค่รินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จนครินทราบรมราชชนนีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา

 

ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT)

          ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือสนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่ที่เลขที่ 222 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4026 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร แท็กซี่เวย์ 8 จุด ทิศเหนือเป็นภูเขา ทิศใต้เป็นสวนยางพารา ทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6,500,000 คน ในปี 2557 บริษัทได้ทำการขยายสนามบินแห่งนี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12,500,000 คนต่อปี ปัจจุบันส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ได้เปิดใช้บริการแล้ว


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY)

          ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ (IATA:HDY) ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบินพาณิขย์ ตำบลคลองหลาย อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115 บริหารงานโดย บมจ. ท่าอากาศยานไทย โดยมี นาวาอากาศเอก นรนิต์ ผลกานนท์ เป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เป็นท่าอากาศยานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประตูทางออกสำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีเที่ยวบินมากเป็นลำดับ 5 ของประเทศ รองจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามลำดับ ปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณเที่ยวบินและสินค้าประมาณ  8,965  ตันใช้บริการท่าอากกาศยานแห่งนี้ ทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 30 เที่ยวบิน/ชม. รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1,900,000คน  และรองรับสินค้าได้ปีละ 13,800 ตัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ปี 2568 กล่าวคือจะเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม20 เที่ยวบินต่อหนี่งชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ต่อปี เป็น 25,000 ต่อปีและขยายพื้นที่จอดรถยนต์ให้เพิ่มขึ้นจาก 650 คัน เป็น 1,100 คัน

 

          เป็นไงบ้างคะ สำหรับสนามบินทั้งภายในและต่างประเทศที่ เป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานและใหญ่ระดับโลกเอามาให้ได้ศึกษาพอประมาณนะคะ สนามบินแต่ละที่มีรางวัลการันตีรับรองมากมาย ความพร้อมที่จะรองรับผู้โดยสารมีความพร้อมมากที่สุด การพัฒนาสนามบินให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้นักเดินทางไว้วางใจในบริการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบายในสนามบินมีไว้อย่างครบครัน อย่าลืมใช้บริการนะคะสุดท้ายนี้ ขอไปพักก่อนนะคะ ..

 

           นอกจากนี้ยังมีบทความน่าสนใจอยู่อีกเพียบ! ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม ทัวร์เกาหลี ปูซาน ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง ทัวร์กัมพูชา นครธม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์พม่า หงสาวดี ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์อินเดีย มุมไบ ทัวร์เนปาล ปาทัน ทัวร์ภูฏาน ทิมพู ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์จอร์แดน ทะเลเดดซี่ ทัวร์อินโดนีเซีย ย็อคยาการ์ตา ทัวร์ฟิลิปปินส์ มาบูฮาย ทัวร์ดูไบ ซาร์จาห์ ทัวร์บาหลี คินตามณี ทัวร์อียิปต์ ไคโร ทัวร์บรูไน ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว และ ทัวร์แอฟริกาใต้ ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย นกแอร์ แอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ รถตู้ โรงแรม Sanrio Puroland จองตั๋วรถไฟ ประกันการเดินทาง ไวไฟ

 

ฝากติดตามบทความข่าวสารการท่องเที่ยวดีๆได้จากที่นี่ และอย่าลืม Like&Share เป็นกำลังใจให้แอดมินบ้างนะคะ :)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้