สิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง ที่ผู้โดยสารไม่ควรลืม

Last updated: 2020-03-16  |  47986 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง ที่ผู้โดยสารไม่ควรลืม

สิ่งของต้องห้ามนำขึ้น เครื่องบิน ที่ผู้โดยสารไม่ควรลืม

          ตามมาตรการและขั้นตอนที่ทางท่าอากาศยานของ ทอท. ได้ห้ามสิ่งของที่อันตรายและไม่ให้นำขึ้นเครื่อง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทุกสายการบินได้กำหนดไว้ และทางสายการบินต้องขอสงวนสิทธิ์และยึดสิ่งของชิ้นใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและตามด้วยข้อห้ามต่างๆ เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ตามกฏหมายและทางสนามบินจะตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  หวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามในทุกๆข้อมาดูกันเลยนะคะว่ามีสิ่งของต้องห้ามอะไรบ้างที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง ..

 

Cr. ainonline

          ห้ามนำของต่อไปนี้มาเป็นสัมภาระ หรือพกพาเข้าห้องโดยสาร มีดังนี้ สารกัดกร่อน, ก๊าซ,  ของเหลวไวไฟ   วัสดุออกซิไดซ์, เปอร์ออกไซด์อินทรีย์   สารพิษ, สารกัมมันตรังสี, สารติดเชื้อ,   วัตถุระเบิด,   อื่นๆ เช่น น้ำแข็งแห้งและน้ำมันเบนซิน   ของแข็งไวไฟ วัสดุแม่เหล็ก โดยแยกรายละเอียดดังนี้ อาวุธปืนและกระสุน วัตถุระเบิด  ก๊าซไวไฟ  และไม่ไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย ไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟ แท่งจุดไฟ เรซิน สารมีพิษ  สารติดเชื้อ เช่นไวรัส แบคทีเรีย  สารเรเดียม  สีสเปรย์ ก๊าซบิวเทน ก๊าซเย็นจัด (เช่นกระบอกน้ำที่แก๊สเต็ม ไนโตรเจนเหลว น้ำมันไฟแช็ก  ปืนไฟแช็ก   ระเบิดไฟแช็ก กรด ด่าง ปรอท  เทอร์โมมิเตอร์ ถือ  เป็นสารกัดกร่อนที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง และแบตเตอรี่ที่   บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด  สารแม่เหล็ก  สารออกซิไดซ์   เช่น สารฟอกขาวสารไซยาไนต์ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  สารหนู แอมโมเนียไนเตรท  แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ และยังมีอาวุธ ปืนโบราณ ดาบ มีด มีดพับ ทวน ไม้ตียุงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการทำให้สลบ ปุ๋ยชนิดต่างๆ หรืออุปกรณ์ในทำนองเดียวกัน

 

Cr. movistar

           สิ่งของที่ต้องห้ามที่เป็นการพกพาได้ห้ามนำเข้าห้องโดยสารอย่างเด็ดขาด มีอาวุธปืน และอาวุธทุกชนิด  ของมีคม เข็มเย็บผ้า หรือปลายแหลม  อุปกรณ์ไร้คมที่เป็นอันตราย วัตถุระเบิดและสารเคมี  มีดเดินป่า ดาบ มีดพก สนับมือ กรรไกร เหล็กเจาะน้ำแข็ง กรรไกรตัดเล็บ  กระบองสองท่อน กระบอง ปืนไฟฟ้า  ปืนเด็กเล่น วัสดุรูปร่างเหมือน หรือคล้ายปืน กุญแจมือ อุปกรณ์กีฬา   เช่นไม้เบสบอล คริกเก็ต ไม้กอลฟ์ ไม้ฮ็อกกี้ ไม้สนุก ไม้บรรทัดเหล็ก อุปกรณ์แบตเตอรี่ที่ไหลหกได้ สเปรย์ แต่งผม   น้ำหอม ยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ห้ามเกิน 0.5 /ลิตร ต่อชิ้น นำหนักรวมทุกชิ้นไม่เกิน 2.0กก/ลิตร รถเข็นเด็ก สิ่งของอื่นที่จัดเป็นวัตถุอันตรายด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย สิ่งของที่คล้ายหรือทำหน้าที่เหมือนในสิ่งที่ได้กล่าวมาในข้างต้น และมีการห้ามนำของเหลวถือขึ้นเครื่องใส่แบ่งขวดหรือถุงใสชิ้นละ ไม่เกิน100 ml และของเหลวติดตัวรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 ml  เช่น ครีมแต่ถ้าเกินปริมาณที่กำหนดจะต้องห้ามโดยเด็ดขาดและสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ ที่ต้องห้ามขึ้นเครื่อง มีดังนี้คือ เนื้อสัตว์สดหรือแช่แข็งแต่อาหารบางประเภท เช่นกระปิ  ปลาแห้ง ปลาร้า อาหารทะเลสด น้ำปลา เป็นอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง แต่อาจมีบางสายการบินที่อนุญาตแต่ต้องแพ็คให้เหมาะสมต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง ก๊าซที่ระเบิดได้ วัตถุที่แตกง่ายเช่น แก้ว หรือขวด  ปรอทและมีรายการที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง ก็คือ สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย สัตว์สงวน และที่สำคัญคนท้องแก่ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง เพราะความกดอากาศบนเครื่องบินมักไม่คงที่ อาจทำให้คลอดก่อนกำหนด หรืออาจส่งผลระบบไหลเวียนของเลือด

 

Cr. huffingtonpost

          การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจลบนเครื่องบินนานาชาติ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย   เราจึงเริ่มใช้ข้อบังคับ บางอย่างเพื่อกำหนดปริมาณของเหลว สเปรย์ เจล  (หรือรวมเรียกว่า แก๊ส ผู้ที่โดยสารอาจจะใส่รวมเข้าใว้ ในสัมภาระพกพาของเที่ยวบินนานาชาติๆได้ดังนี้

 

Cr. deviantart

          วัตถุกลุ่ม LAG  ได้แก่ เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก. ภาชนะใส่ LAGทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซิลปิดได้  อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านมีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม.X 20 ซม.  และยังมียา-ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นยาชุดแก้เบาหวาน  อาหารทารก- ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง  เครื่องสำอางที่ไม่ไช่ของเหลว-ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปติก ผงรองพื้น  อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ /แช่แข็ง-ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม  และภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การนำเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาขึ้นเครื่องนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม   ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารสามารถแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการพกเข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยาติดตัวในห้องโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองการแพทย์ที่ระบุจำนวนของกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยา ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง  ในกรณีที่ผู้โดยสารพกเข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยาเกินจำนวนที่ระบุในใบรับรองแพทย์ จะต้องเก็บใว้ภายในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น เข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม ไม่อนุญาตให้พกติดตัวจะต้องเก็บไว้ภายในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การนำของแหลมหรือสิ่งมีคมขึ้นเครื่อง จะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และการตรวจผ่านความปลอดภัยภายในประเทศ อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสายการบิน  โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไป  และอีกประการคือ ไม่สามารถนำสิ่งของที่เป็นวัตถุและยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้โดยสารท่านอื่นได้

          การเดินทางที่จะต้องมีสัมภาระที่จำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปด้วยนั้น ผู้โดยสารต้องตรวจสอบและควรทราบรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบมาในเบื้องต้น   ดังนั้นในแต่ละสายการบินจะมีสิ่งของต้องห้ามที่เป็นอันตรายและเดือนร้อนต่อผู้อื่น ฉะนั้นทุกสายการบินออกกฎตามระเบียบที่ยึดปฏิบัติเหมือนกันทุกสายการบินเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ   เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบให้แน่ชัดจะได้ไม่ต้องโดนทิ้งของที่สนามบิน

          เป็นไงบ้างคะสำหรับข้อมูลที่นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้ในทุกสายการบินเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสิ่งที่ห้ามนำขึ้นเครื่องทุกชนิดเป็นผลดีที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทราบล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนมาที่สนามบิน อาจต้องถูกโยนทิ้งหรือนำกลับบ้าไป  ต้องขอให้เช็คข้อมูลให้ถูกต้องหน่อยนะคะ  ท้ายนี้ต้องขอตัวไปก่อนคะ บ๊าย บาย ..  นอกจากนี้ยังมีบทความน่าสนใจอยู่อีกเพียบ! ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม ทัวร์เกาหลี โซล ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทัวร์จีน นานกิง ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เวียดนาม ดานัง ทัวร์กัมพูชา นครวัด ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทัวร์ลาว ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์อินเดีย อจันด้า ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ทัวร์ภูฏาน ทิมพู ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์จอร์แดน เพตร้า ทัวร์อินโดนีเซีย ย็อคยาการ์ตา ทัวร์ฟิลิปปินส์ มาบูฮาย ทัวร์ดูไบ ทัวร์บาหลี ทัวร์อียิปต์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช และ ทัวร์แอฟริกาใต้ ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย จองตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ รถเช่าขับเอง โรงแรม Cable car super heroes ตั๋ว JR PASS ประกันการเดินทาง Pocket Wifi ฮ่องกง

ฝากติดตามบทความข่าวสารการท่องเที่ยวดีๆได้จากที่นี่ และอย่าลืม Like&Share เป็นกำลังใจให้แอดมินบ้างนะคะ :)