MM013-020

คุณสมบัติสินค้า:

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง บัลลังก์ผึ้ง แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า

Share

สินค้าเกี่ยวข้อง